Opis projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji, która NADAL trwa !

 

  • identyfikacja potrzeb
  • pośrednictwo pracy
  • staże zawodowe

Nr/Tytuł projektu:
POWR.01.02.01-24-0140/18
„Czas na działanie – aktywizacja zawodowa osób młodych”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie.1.2.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy

 

GRUPA DOCELOWA: 84 osoby młode (51 kobiet/ 33 mężczyzn),

  • w tym osoby z niepełnosprawnościami,
  • w wieku 18-29 lat,
  • zamieszkujące, bądź pracujące wyłącznie na obszarze województwa śląskiego